Wtorek 26 września 2023

Lista Praktyków Pomocy Psychologicznej Online

Polska, Stowarzyszenie INTRO

Wpis na "Listę Praktyków Pomocy Psychologicznej Online" przysługuje osobom, które pozytywnie ukończyły minimum jedną edycję Szkoły E-Pomocy wraz z superwizowanym stażem. Poświadczamy tym samym ich przeszkolenie w ramach Stowarzyszenia INTRO i podstawowe doświadczenie w pomaganiu przez Internet. "Lista Praktyków Pomocy Psychologicznej Online" uwzględnia również szkoleniowców Szkoły E-Pomocy, posiadających praktykę w świadczeniu pomocy online. Dodatkowo, "Lista Praktyków Pomocy Psychologicznej Online" informuje o pracy pod superwizją w miejscach świadczących pomoc psychologiczną online.

L.p. Imię i nazwisko Szkolenia i praktyczny staż w INTRO praca ONLINE Członkostwo/ współpraca z INTRO kontakt
1. Ewa Affek III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011
Punkt Konsultacyjny E-mail www.kampaniaprzemoc.pl 2012
Współpracowniczka Stowarzyszenia INTRO -
2. Alicja Bielecka III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011 - -
3. Jagoda Bzowy III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2010 - -
4. Anna Chanik I edycja Szkoły E-pomocy 2009,
II edycja Szkoły E-pomocy 2010,
Punkt Pomocy ONLINE 2009,
Punkt Pomocy ONLINE 2010
- -
5. Paulina Chocholska Szkoleniowiec E-pomocy 2009-2010 czat Wolni od przemocy 2006 - 2010 http://psychotekst.pl/strona.php?nr=2
prywatna poradnia online
- -
6. Marta Dudzińska III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011 - -
7. Magdalena Grelus II edycja Szkoły E-pomocy 2010, Punkt Pomocy ONLINE 2010 - -
8. Aneta Jakubiec III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011
Punkt Konsultacyjny E-mail www.kampaniaprzemoc.pl 2012
Współpracowniczka Stowarzyszenia INTRO -
9. Elżbieta Kalinowska Szkoleniowiec E-Pomocy 2011 Prywatna poradnia online
superwizor Punktu Pomocy ONLINE 2011
-
10. Michalina Kamińska III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011
Punkt Konsultacyjny E-mail www.kampaniaprzemoc.pl 2012
Współpracowniczka Stowarzyszenia INTRO -
11. Marta Kłucjasz III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011
Punkt Konsultacyjny E-mail www.kampaniaprzemoc.pl 2012
Współpracowniczka Stowarzyszenia INTRO -
12. Maria Korbas III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011 - -
13. Joanna Krawczyk I edycja Szkoły E-pomocy 2009,
II edycja Szkoły E-pomocy 2010,
Punkt Pomocy ONLINE 2009
Punkt Pomocy ONLINE 2010
Punkt Konsultacyjny E-mail
www.kampaniaprzemoc.pl 2011
- -
14. Ewa Kuczyńska II edycja Szkoły E-pomocy 2010, Punkt Pomocy ONLINE 2010 - -
15. Adriana Lisowiec III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011 - -
16. Marta Możdżeń II edycja Szkoły E-pomocy 2010, Punkt Pomocy ONLINE 2010 - -
17. Małgorzata Osipczuk Szkoleniowiec E-Pomocy 2009-2012 czat Wolni od przemocy 2004-2012
http://psychotekst.pl/strona.php?nr=2,
Gadu Zaufania
prywatna praktyka online - czat
superwizor Punktu Pomocy ONLINE 2009-2012
Członkini Stowarzyszenia INTRO -
18. Karolina Oszmiańska II edycja Szkoły E-pomocy 2010,
III edycja Szkoły E-pomocy 2011
Punkt Pomocy ONLINE 2010
Punkt Pomocy ONLINE 2011
- -
19. Katarzyna Paikert I edycja Szkoły E-pomocy 2009,
II edycja Szkoły E-pomocy 2010,
III edycja Szkoły E-pomocy 2011
Szkoleniowiec E-Pomocy 2012
Punkt Pomocy ONLINE 2009
Punkt Pomocy ONLINE 2010
Punkt Pomocy ONLINE 2011
Członkini Stowarzyszenia INTRO -
20. Iwona Pawlikowska I edycja Szkoły E-pomocy 2009,
II edycja Szkoły E-pomocy 2010,
III edycja Szkoły E-pomocy 2011
Punkt Pomocy ONLINE 2009
Punkt Pomocy ONLINE 2010
Punkt Pomocy ONLINE 2011
- -
21. Ewa Plucińska III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011 - -
22. Karolina Pyra III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011
Punkt Konsultacyjny E-mail
www.kampaniaprzemoc.pl 2012
Współpracowniczka Stowarzyszenia INTRO -
23. Alicja Rachwał II edycja Szkoły E-pomocy 2010, Punkt Pomocy ONLINE 2010 - -
24. Ewa Serwotka II edycja Szkoły E-pomocy 2010,
III edycja Szkoły E-pomocy 2011
Punkt Pomocy ONLINE 2010
Punkt Pomocy ONLINE 2011
- -
25. Magdalena Staniek III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011
Punkt Konsultacyjny E-mail
www.kampaniaprzemoc.pl 2012
Współpracowniczka Stowarzyszenia INTRO -
26. Zuzanna Szal III edycja Szkoły E-pomocy 2011 Punkt Pomocy ONLINE 2011 - -
27. Małgorzata Tyszkowska I edycja Szkoły E-pomocy 2009,
II edycja Szkoły E-pomocy 2010,
III edycja Szkoły E-pomocy 2011
Szkoleniowiec E-Pomocy 2012
Punkt Pomocy ONLINE 2009
Punkt Pomocy ONLINE 2010
Punkt Pomocy ONLINE 2011
www.kampaniaprzemoc.pl 2011 i 2012
Członkini Stowarzyszenia INTRO -
28. Małgorzata Ziębińska Szkoleniowiec E-Pomocy 2010-2011 czat Wolni od przemocy 2007-2012
http://psychotekst.pl/strona.php?nr=2
Współpracowniczka Stowarzyszenia INTRO -
29. Anna Holeniewka II edycja Szkoły E-pomocy 2010, Punkt Pomocy ONLINE 2010 - -


Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright Stowarzyszenie INTRO
Pl. Sw. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
www.intro.org.pl - intro@psychotekst.pl