PROGRAM SZKOLENIOWO-STAŻOWY
dla prawników i psychologów

AKTUALNOŚCI:
Zakończono nabór ankiet do grupy prawników.
Zakończono nabór ankiet do grupy psychologów.


NABÓR:

Ogłaszamy nabór do bezpłatnego programu szkoleniowo-stażowego Stowarzyszenia Intro dla prawników i psychologów - w tematyce przemocy.

Jesteś prawnikiem (studentem ostatniego roku prawa) lub psychologiem? Pracujesz lub zamierzasz pracować z osobami doświadczonymi przemocą? Chcesz pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przemocy, w tym przemocy postseparacyjnej (po rozstaniu ze sprawcą przemocy)? Chcesz rozwinąć umiejętności psychologiczne potrzebne do pracy z osobami pokrzywdzonymi? Jesteś gotowy na zdobycie doświadczenia zawodowego pod opieką życzliwych specjalistów?

Stowarzyszenie Intro ogłasza nabór do bezpłatnego programu szkoleniowo-stażowego w ramach projektu "Odwikłane z przemocy - bezpieczne".
Celem całego projektu jest przeciwdziałanie przemocy, szczególnie przemocy postseparacyjnej. Chcemy zainspirować polski system przeciwdziałania przemocy i system sprawiedliwości innym podejściem do przemocy postseparacyjnej.

  Program obejmuje:
 1. Szkolenia online z tematyki przemocy w związku (3 zjazdy weekendowe)
 2. Staż online w udzielaniu pomocy pod superwizją (psycholodzy) i mentoringiem (prawnicy)
  Biorąc udział w programie zyskujesz:
 • ugruntowanie i/lub poszerzenie wiedzy nt. przemocy, w tym przemocy postseparacyjnej /po rozstaniu ze sprawcą
 • praktyczne umiejętności przydatne w komunikacji z osobami doświadczonymi przemocą
 • możliwość zapoznania się z perspektywą osób pokrzywdzonych przemocą /w szkoleniach będą pomagać kobiety odwikłane z przemocy, które podzielą się osobistym doświadczeniem
 • wsparcie doświadczonych praktyków psychologów, psychoterapeutów, interwenta kryzysowego, prawnika
 • wsparcie zespołu stażystów
 • zaświadczenie potwierdzające Twój udział w programie szkoleniowo-stażowym

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Osoby zainteresowana udziałem zapraszamy na spotkanie informacyjne online 25 października, wtorek, o godz. 18.00 na platformie zoom.
Limit do 100 osób. Udział nie wymaga wcześniejszego zapisania się.

Dane do zalogowania na spotkanie:
https://zoom.us/j/6119836793?pwd=TXVkUCtqNU84VmxwTHBMeEpqb3F3Zz09
Identyfikator spotkania: 611 983 6793
Kod dostępu: 535049


REKRUTACJA - JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA?

Po spotkaniu na naszej stronie zostanie udostępniony formularz rekrutacyjny. Wstępny termin na wypełnienie zgłoszeń wyznaczamy na 6 listopada 2022r. Na bazie analizy ankiet rekrutacyjnych nasz zespół wyłoni osoby, które zaprosi do krótkich spotkań online w ustalonym przez obie strony terminie. Ze strony stowarzyszenia Intro w rozmowach będą uczestniczyć: opiekunka przyszłej grupy stażystów, osobą szkoląca i superwizująca program stażowy oraz koordynatorka projektu. Spotkania będą miały na celu wzajemne poznanie się, dobre zrozumienie wzajemnych motywacji i oczekiwań, dadzą możliwość odpowiedzi na pytania zainteresowanych. Pozwolą nam też poznać potrzeby osób zgłaszających się i uwzględnić je w projektowaniu szkoleń. Zależy nam na stworzeniu zespołu kierującego się podobnymi wartościami i podobną motywacją, co będzie maksymalizować szansę na owocną i zaangażowaną pracę w czasie szkoleń i stażu. Do 10 stycznia 2023r. przekażemy informację o wyniku kwalifikacji wszystkim kandydatom. Podpiszemy umowy stażowe.


SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy poseperacyjnej
Termin realizacji styczeń 2023-marzec 2023
Szkolenia odbędą się w formule internetowej, 2-3 trenerów.

 1. Integracja (4 g.), 13 stycznia 2023r.

  PRAWNICY:
 1. Warsztat "Prawo a przemoc" (2 dni x 4g: 21-21 stycznia 2023r.): informacje nt. przepisów prawa powiązanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz przemocy poseperacyjnej + praktyczne zastosowanie ww. przepisów, analiza przypadków, pisanie pism itp.
 2. Warsztat "Przemoc domowa i przemoc poseperacyjna" (2 dni x 7g: 18-19 luty 2023r.): wiedza nt. zjawiska przemocy domowej i przemocy poseperacyjnej; cykle przemocy, uwikłanie w przemoc, ryzyko wtórnej wiktymizacji w czasie procedur i świadczenia pomocy prawnej.
 3. Warsztat "Komunikacja z osobą straumatyzowaną" (2 dni x 7g: 18-19 marca 2023r.): wiedza nt. traumy, zaburzeń potraumatycznych, funkcjonowania poznawczego w/po traumie, zasady komunikacji z ww. osobami + dobre praktyki w przypadku wykonywania czynności procesowych

  PSYCHOLODZY:
 1. Warsztat "Prawo a przemoc" (2 dni x 4g: 28-29 stycznia 2023r.): wiedza nt. przepisów i procedur prawa powiązanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz przemocy poseperacyjnej, praktyczne wskazówki ważne dla skutecznego świadczenia pomocy psychologicznej osobom doświadczonym przemocą
 2. Warsztat "Przemoc domowa i przemoc poseperacyjna" (2 dni x 7g: 25-26 luty 2023r.): wiedza nt. zjawiska przemocy domowej i przemocy poseperacyjnej; cykle przemocy, uwikłanie w przemoc, praca z efektami wtórnej wiktymizacji + wiedza nt. interwencji kryzysowej.
 3. Warsztat "Komunikacja z osobą straumatyzowaną" (2 dni x 7g: 25-26 marca 2023r.): wiedza nt. traumy, zaburzeń potraumatycznych, funkcjonowania poznawczego w/po traumie, zasady komunikacji z ww. osobami + standardy dobrej pomocy psychologicznej
  Uczestnicy będą ćwiczyć kluczowe umiejętności. Przedstawicielki nieformalnej grupy Odwikłane podzielą się swoimi doświadczeniami i zaprezentują perspektywę osób krzywdzonych.

STAŻ

Staż psychologiczny i prawny dla absolwentów szkoleń.
Po zakończeniu szkoleń z przeciwdziałania przemocy absolwenci rozpoczną staż, w czasie którego przez Internet będą świadczyć pomoc dla osób dotkniętych przemocą. Staż psychologiczny będzie trwał 12 miesięcy. Psycholodzy będą świadczyć poradnictwo i wsparcie psychologiczne podczas wideorozmów. Planujemy stosunkowo długi czas trwania, jednak zależy nam na tym, by stażyści mogli doświadczyć długoterminowego kontaktu psychologicznego, by mieli szanse na zbudowanie solidnych kompetencji. W czasie stażu raz w miesiącu (8 godz.) będą uczestniczyć w grupowych konsultacjach superwizyjnych prowadzonych przez psychoterapeutów i interwentów kryzysowych stowarzyszenia. Ponadto zostanie utworzone zamknięte forum internetowe, na którym stażyści będą mogli się na bieżąco konsultować w ramach swojej grupy stażowej.
Staż prawników będzie trwał 9 miesięcy. Stażyści będą świadczyć poradnictwo prawne za pośrednictwem Internetu - podczas wideorozmów na Skype, telefonicznie lub poprzez email, zależnie od potrzeb osób zgłaszających się po pomoc. Staż będzie objęty mentoringiem prawnika stowarzyszenia. Każdy ze stażystów skorzysta z 2 godzin indywidualnego mentoringu oraz omówi dwa mejle do klientów z prawnikiem stowarzyszenia. Ponadto prawnicy będą również korzystać z wewnętrznego forum, na którym na bieżąco będą mogli konsultować swoją pracę. Podczas całego stażu uczestnicy będą mieli stały kontakt z opiekunką stażu, która będzie koordynować ich pracę i służyć bieżącym wsparciem.


ZESPÓŁ STOWARZYSZENIA INTRO:

  Wśród prowadzących szkolenia i wspierających staż znajdziecie:
 1. Małgorzata Osipczuk - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia Intro, szkoli psychoterapeutów z psychoterapii systemowej rodzin i par, uzależnień i przemocy. Koordynatorka projektu.
 2. Magdalena Staniek - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), szkoleniowiec, autorka książek. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"
 3. Julia Jezioro - radczyni prawna wpisana na listę OIRP we Wrocławiu (WR-2768), związana z organizacjami wspierającymi osoby narażone na wykluczenie społeczne, w tym przede wszystkim doświadczające przemocy domowej. Świadczy pomoc prawną również w ramach prywatnej praktyki. Od lat zaangażowana również w projekty Stowarzyszenia "Intro" dla pokrzywdzonych przestępstwem i odwikłujących się z przemocy.
 4. Małgorzata Tyszkowska - pedagog, interwentka kryzysowa. Od lat udziela wsparcia w Stowarzyszeniu w ramach Punktu Pomocy E-mail. Szkoleniowiec. Opiekunka stażystów w programie.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Stowarzyszenie "Intro" 2022