Niedziela 17 stycznia 2021

Punkt E-mail w Kampanii Przemoc


W 2007 roku Stowarzyszenie INTRO opracowało od podstaw i przejęło opiekę merytoryczną nad stroną www.kampaniaprzemoc.pl, która była wizytówką corocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy. Strona zawierała aktualne dane na temat pomocy dla ofiar, świadków i sprawców przemocy, informacje o wydarzeniach kampanii oraz porady psychologów i prawników.

Od 2011 roku na stronie kampanii udostępniono Punkt E-mail, poprzez który wolontariusze Stowarzyszenia INTRO udzielają wsparcia osobom doświadczającym przemocy oraz jej świadkom.

W 2013 roku Stowarzyszenie podjęło się rozbudowy serwisu www.kampaniaprzemoc.pl tak by ze strony o charakterze akcyjnym uczynić ją stroną o charakterze bieżącym, edukacyjnym, aktualizowanym. Nad stroną będzie czuwał zespół realizatorów odpowiedzialnych za opracowanie nowych treści ( tj. teksty psychoedukacyjne, informacyjne dla osób narażonych na przemoc, wywiady motywujące, poradnik, nowe dane do bazy miejsc pomocy, ogłoszenia o ważnych wydarzeniach dla beneficjentów organizowanych przez wrocławskie instytucje pomocowe, recenzje książek, filmów i artykułów tematycznych).

Punkt konsultacyjny E-mail 2013 dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Punkt działa od 04.02.2013r. do 20.12.2013r

  • Doświadczasz przemocy ze strony kolegów, rodziców, partnera, szefa w pracy?
  • Jesteś świadkiem takiej sytuacji?
  • Zastanawiasz się, czy czyjeś zachowanie jest niewłaściwe?
  • Niepokoisz się, że w twoim domu stosowana jest przemoc i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić?
  • Szukasz informacji, jak uchronić siebie i swoich bliskich przed przemocą oraz gdzie uzyskać pomoc?
  • W Twojej rodzinie lub otoczeniu ktoś nadużywa alkoholu / narkotyków?
  • Wchodzisz w dorosłe życie z trudnym bagażem z rodziny pochodzenia?
  • Przeżywasz kryzysową sytuację?

Punkt Konsultacyjny E-mail jest miejscem, w którym możesz uzyskać wsparcie, poradę, informacje o możliwościach uzyskania pomocy.

Jesteśmy zespołem psychologów, psychoterapeutów i pedagogów, posiadających doświadczenie w pomocy osobom w sytuacji kryzysowej. Jeśli masz problem, z którym trudno Ci sobie poradzić, napisz do nas. Razem zastanowimy się nad możliwymi rozwiązaniami wyjścia z tej sytuacji.

Nie musisz być sam, możesz liczyć na nasze wsparcie, zrozumienie, a także dyskrecję i anonimowość.

Regulamin Punktu Konsultacyjnego E-Mail i formularz na stronie: www.kampaniaprzemoc.pl/pomoc.phpWszelkie prawa zastrzeżone © Copyright Stowarzyszenie INTRO
Pl. Sw. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
www.intro.org.pl - intro@psychotekst.pl