Wtorek 26 września 2023

Zakończone programy pomocy


 • Razem Silni (2011)

W ofercie programu "Razem Silni", dofinansowanego przez Urząd Miasta Wrocław, znajdowała się grupa wsparcia dla osób doświadczonych samobójczą śmiercią kogoś bliskiego. Osoby w niej uczestniczące mogły:

 • poznać i nawiązać kontakt z osobami o podobnych trudnościach i przeżyciach,
 • otrzymać pomoc, wsparcie i wiedzę na temat specyfiki zjawiska i zachowań samobójczych,
 • nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami, żałobą, stresem,
 • uzyskać w miarę możliwości odpowiedzi na nurtujące ich pytania,
 • skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą.

Pomoc psychologiczna kierowana była do członków rodzin, przyjaciół, znajomych oraz innych osób, które miały kontakt na płaszczyźnie zawodowej, w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto targnął się na swoje życie. Program realizowany był w roku 2011.

 • Wolni od Przemocy (2007/2008/2009/2010/2011/2012) - ...więcej

 • Program "3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-SPOŁECZNOŚĆ (2011) - ...więcej

 • Program "3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-TEKSTY (2010) - ...więcej

 • Program "3xE" - E-WOLONTARIAT, E-POMOC, E-TEKSTY (2009) - ...więcej

 • Piszmy - Psycho - Teksty (2008) - ...więcej

 • Mądry rodzic przed szkodą - Twoje dziecko a narkotyki (2006) - ...więcej

 • NET-PO-MOC (2005/2006) - ...więcej


Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright Stowarzyszenie INTRO
Pl. Sw. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
www.intro.org.pl - intro@psychotekst.pl