Ułatwienia dostępu

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Małgorzata Osipczuk
Małgorzata OsipczukPsycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia Intro
Pracuje w kontakcie indywidualnym, grupowym i w terapii par. Szkoli z tematyki przemocy, uzależnień, terapii par, terapii systemowej. W Stowarzyszeniu często w roli koordynatorki projektów, szkoleniowca oraz po prostu psycholożki wspierającej osoby doświadczone przemocą.
Magdalena Staniek
Magdalena StaniekPsycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz terapeutka schematów
Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobywała w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, gdzie ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (zorganizowane przez CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre) oraz szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Ponadto ukończyła szkołę terapii schematu i uzyskała certyfikat terapeutki schematu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach z interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowania i leczenia zaburzeń związanych z traumą. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, International Society of Schema Therapy oraz European Society for Trauma and Dissociation. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz szkolenia i warsztaty psychoterapeutyczne. W Stowarzyszeniu Intro w roli psycholożki, psychoterapeutki, trenerki i konsultantki zespołu psychologów. Ponadto - łącząc pracę ze swoją podróżniczą pasją - angażuje się w działania na rzecz nawiązywania relacji z zagranicznymi partnerami.
Małgorzata Tyszkowska
Małgorzata TyszkowskaPedagog, interwentka kryzysowa, członkini zarządu Stowarzyszenia Intro.
Od kilkunastu lat pracuje w szkole podstawowej, gdzie wspiera dzieci i młodzież w ich codziennych trudnościach jako pedagog szkolny i pedagog specjalny. Doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom w kryzysie zdobyła pracując 13 lat na stanowisku konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym E-mail dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych przemocą. W stowarzyszeniu prowadzi szkolenia i udziela porad wychowawczych online.
Julia Jezioro
Julia JezioroRadca prawny - absolwentka Studiów Prawniczych.
Jestem radcą prawnym - absolwentką Studiów Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a także szkoły prawa francuskiego. W trakcie studiów odbywałam stypendium zagraniczne we Francji, kontynuując naukę na Université Paris-Dauphine w Paryżu, a także staż w Polskiej Ambasadzie w Paryżu. Od 2014 r. jestem wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. A od 2011r. pracuje czynnie w zawodzie prawnika (w ramach własnej kancelarii prawnej) i świadczę pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, reprezentując klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego i przedsądowego, jak i procesów cywilnych czy karnych. Od 2014 r. zajmuje się szeroko pojętym tematem "przemocy domowej" i pomocy jej ofiarom, nie tylko na etapie wszczęcia i prowadzenia procedury Niebieskiej Karty, ale również pomocy w kwestii zabezpieczenia postępowania przygotowawczego i karnego, a także kwestii związanych z uregulowaniem sytuacji współmałżonka tj. m.in. rozwód, separacja, podział majątku, rozdzielność majątkowa, alimentów na małżonka etc..., jak i sytuacji dzieci tj. kwestia władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka, kontaktów, alimentów...) - reprezentuje w sądzie, prowadzę postępowania mediacyjne, współpracuje z pracownikami socjalnymi i lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Byłam wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej - prowadziłam zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych w zakresie "Interwencji wobec przemocy". Przez kilka lat współpracowałam również z Fundacją Aktywizacja z Warszawy zajmującą się pomocą osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji na rynku pracy. Cały czas się dokształcam i uczestniczę m.in. w międzynarodowych konferencją związanych z przemocą domową - brała m.in. udział w szkoleniu organizowanym przez European Lawyers Foundation - Training of Lawyers on the Law regarding Violence Against Women. Pracuję zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i za pośrednictwem Internetu.
Justyna Tomczyk
Justyna TomczykSocjolożka, badaczka, wykładowczyni akademicka
Doktoryzowała się na Uniwersytecie Wrocławskim w subdyscyplinie: socjologia problemów społecznych. Specjalizuje się w zakresie women’s studies z uwzględnieniem przemocy domowej, przemocy reprodukcyjnej, molestowania seksualnego, prostytucji, nierówności płciowych, ekskluzji społecznej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych oraz pokrzywdzonych przestępstwem. Występowała jako ekspertka ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Wygłaszała referaty i przemówienia podczas kongresów, sympozjów i konferencji międzynarodowych. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Twórczyni edukacyjnych treści cyfrowych publikowanych m.in. na kanale YouTube. W Stowarzyszeniu Intro odpowiada za prowadzenie badań empirycznych, desk research, analizę wyników i prezentację danych. Przygotowuje raporty, ekspertyzy i diagnozy społeczne. Kierowała częścią naukowo-badawczą międzynarodowego projektu „Odwikłane z przemocy – bezpieczne” dotyczącego przemocy postseparacyjnej (budowała koncepcję teoretyczną i metodologiczną, projektowała badania jakościowe, opracowała narzędzia badawcze).
Anna Szczepanik
Anna SzczepanikPsycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz terapeutka schematu.
Jestem psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną oraz terapeutką schematu. Ukończyłam całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie oraz całościowe szkolenie z terapii schematu akredytowane przez International Society of Schema Therapy. Ponadto szkoliłam się w interwencji kryzysowej i psychologii sądowej. W obszarze przeciwdziałania przemocy pracuję już ponad 10 lat i nadal poszerzam swoją wiedzę o metody pracy odpowiadające na potrzeby osób z doświadczeniem przemocy i traumy. Bo przemoc jest traumą, której możemy doświadczyć na różnych etapach naszego życia oraz w różnej formie. Terapia traumy to szczególny obszar moich zainteresowań, dlatego nieustannie poszerzam swoją wiedzę z tego zakresu biorąc udział w szkoleniach prowadzonych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych specjalistów w dziedzinie. Znaczenie potrzeby więzi w relacjach jest niezmiernie ważne w życiu człowieka, dlatego bliskie jest mi założenie, że zarówno zdrowienie jak i codzienny dobrostan oparte są o relacje z drugim człowiekiem jak i z samym sobą. Właśnie na tym staram się osadzać terapię osób, które mi zaufały i zdecydowały się rozpocząć pracę nad tym co je w życiu spotkało. Bliskie są mi wartości i założenia Porozumienie Bez Przemocy (NVC) dlatego staram się włączać je tak samo w swoją pracę jak i życie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Ze Stowarzyszeniem Intro współpracuję od początku mojej drogi wspierania osób z doświadczeniem przemocy prowadząc pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową i psychoterapię. Pracuję również w gabinecie prywatnym i Poradni Zdrowia Psychicznego. Okazjonalnie uczę i szkolę w zakresie psychotraumatologii, a wszelkie przeciążenia reguluję na łonie natury oraz szlifując w drewnie i tworząc przedmioty codziennego użytku ;)
Halina Grzelak-Sarnowicz
Halina Grzelak-SarnowiczOsoba pierwszego kontaktu, opiekunka osoby pokrzywdzonej
Osoba pierwszego kontaktu, opiekunka osoby pokrzywdzonej. Uczestniczyła w wielu projektach i szkoleniach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy postseparacyjnej. Udziela wsparcia osobom będącym w kryzysie. Współtworzy grupę wsparcia on-line, dla kobiet doświadczających przemocy.
Paweł Osipczuk
Paweł OsipczukWebmaster, koordynator projektów, współzałożyciel Intro.
Administruje częścią internetową projektów, nierzadko jako osoba pierwszego kontaktu w ramach dyżurów telefonicznych i dyżurów stacjonarnych we Wrocławiu.
Iza Błaszkiewicz
Iza BłaszkiewiczPsycholog i mentorka marketingowa
Jestem psychologiem oraz mentorką marketingową. Łącząc te dwa obszary, wspieram Stowarzyszenie Intro w działaniach marketingowych, w promowaniu idei zwalczania przemocy, jak również w pracy psychologicznej i terapeutycznej z osobami potrzebującymi pomocy. Chętnie wykorzystuję możliwości Internetu i nowoczesne narzędzia marketingowe do tworzenia nowych form wsparcia, aby nasza pomoc dotarła jak najdalej.
Anna Kwiatek
Anna KwiatekOsoba pierwszego kontaktu, opiekunka osoby pokrzywdzonej
Jestem absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego, mediatorem sądowym (ukończyłam Studium Mediacji i Intererwencji Kryzysowej UG), obecnie kończę jednolite studia magisterskie z psychologii,. Swoją wiedzę pogłębiałam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w Studium Terapii Par.

Jestem osobą ceniącą sobie skuteczność i osiąganie celu, szukam rozwiązań, a nie problemów i to samo proponuję osobom, z którymi pracuję, wspierając je w procesie zmian, których pragną dokonać w swoim życiu, towarzysząc w kryzysie, który przechodzą i motywując do osiągnięcia zamierzonych celów. Brałam udział w projekcie "Odwikłane od przemocy - bezpieczne", współuczestnicząc w uruchomieniu grupy wsparcia (on-line) dla kobiet dotkniętych przemocą postseparacyjną.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Ty też nie zgadzasz się na przemoc?

Poznaj nasze historie wyjścia z przemocy
i poprawy jakości życia!

Zobacz jak pomagamy
i jak Ty możesz pomóc!