Ułatwienia dostępu

JAK POMAGAMY

Naszą pomoc realizujemy poprzez:

  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje prawne
  • psychoterapię traum związanych z doświadczoną przemocą

Pomoc jest zazwyczaj dłuższym procesem współpracy z naszymi specjalistami. Jest udzielana nieodpłatnie, poszukujemy różnych form wsparcia finansowego dla jej realizacji. W dużej mierze udzielamy naszego wsparcia za pomocą komunikacji internetowej, poprzez Skype lub Zoom. Chcemy dzięki temu zwiększyć dostępność pomocy, przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu dotykającemu wielu osób w naszym kraju, wykluczeniom z powodu niepełnosprawności, konieczności sprawowania opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi. Dla wielu osób uwikłanych w przemoc dojazd do ośrodka stacjonarnego jest większym wyzwaniem niż zorganizowanie rozmowy online. Dla osób z Wrocławia istnieje możliwość pomocy stacjonarnej.

Przemoc rozumiemy jako uwikłanie w niszczącą relację władzy jednego człowieka nad drugim. Uwikłanie, w które wchodzi się stopniowo i bezwiednie a z którego trudno, lub niemożliwe, jest wyjść samodzielnie, bez wsparcia innych osób (instytucji). By odwikłać się z przemocy trzeba sojuszników. Potrzeba też przełamać tabu i zacząć z kimś o przemocy i o sobie rozmawiać. Tajemnica karmi przemoc. Odpowiednia i życzliwa rozmowa jest nie tylko antidotum na samotność osoby krzywdzonej przemocą – pomaga też uporządkować głowę. Bo przemoc infekuje głowę – zmieniając myślenie o sobie, świecie, ludziach, o swoich możliwościach. Przemoc zawęża i wypacza spojrzenie, zatrzaskuje w pułapce bezradności, lęku, poczucia własnej gorszości, nieadekwatności. Przemoc traumatyzuje – nierzadko pozostawia ślady w naszej emocjonalności i ciele, które utrudniają w pełni czerpać z życia. Przemoc niszczy nasze dobre relacje z ludźmi. Przemoc narusza ciało. Przemoc przynosi wymierne konsekwencje finansowe i wyzwania prawne. Przemoc może prowadzić do śmierci jako wyniku agresji sprawcy lub samobójczej śmierci osoby krzywdzonej. Dlatego wiemy, że psycholog i prawnik mogą wiele pomóc, zwłaszcza jeśli jest za mało wsparcia czysto ludzkiego.

Pomagamy również poprzez portal pomocy psychologicznej Psychotekst- to forum internetowe, gdzie znajdziesz dawkę informacji psychologicznych oraz możliwość czatu ze specjalistą.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Ty też nie zgadzasz się na przemoc?

Poznaj nasze historie wyjścia z przemocy
i poprawy jakości życia!

Zobacz jak pomagamy
i jak Ty możesz pomóc!